Editorial Team

Editor-in-Chief

 1. Sergiy Kramarov, Kyiv, Ukraine

Deputy Editor-in-Chief

 1. Oleksander Volosovets, Kyiv, Ukraine

Editorial Council

 1. Alexander Zinchuk, Lviv, Ukraine
 2. Volodymyr Kozko, Kharkiv, Ukraine
 3. Larisa Moroz, Vinnitsa, Ukraine
 4. Larisa Pipa, Vinnitsa, Ukraine
 5. Vladimir Cirkunov, Grodno, Belarus
 6. Liudmyla Chernyshova, Kyiv, Ukraine

Editorial Board

 1. Olena Koloskova, Chernivtsi, Ukraine
 2. Gennady Lezhenko, Zaporozhye, Ukraine
 3. Vasiliy Malyi, Kharkiv, Ukraine
 4. Yuriy Marushko, Kyiv, Ukraine
 5. Elena Ryabokon, Zaporizhia, Ukraine
 6. Larisa Hodak, Kharkiv, Ukraine
 7. Uladzislau Bekish, Vitebsk, Belarus