Editorial Team

Editor-in-Chief

 1. Sergiy Kramarov, Kyiv, Ukraine

Deputy Editor-in-Chief

 1. Oleksander Volosovets, Kyiv, Ukraine
 2. Katerina Bodnia, Kharkov, Ukraine

Editorial Council

 1. Alexander Zinchuk, Lviv, Ukraine
 2. Volodymyr Kozko, Kharkiv, Ukraine
 3. Igor Malov, Irkutsk, Russia
 4. Larisa Moroz, Vinnitsa, Ukraine
 5. Larisa Pipa, Vinnitsa, Ukraine
 6. Vladimir Cirkunov, Grodno, Belarus
 7. Liudmyla Chernyshova, Kyiv, Ukraine

Editorial Board

 1. Olena Koloskova, Chernivtsi, Ukraine
 2. Gennady Lezhenko, Zaporozhye, Ukraine
 3. Vasiliy Malyi, Kharkiv, Ukraine
 4. Yuriy Marushko, Kyiv, Ukraine
 5. Alexandra Prishlyak, Ivano-Frankivsk, Ukraine
 6. Elena Ryabokon, Zaporizhia, Ukraine
 7. Michail Supotnitskiy, Moscow, Russia
 8. Yuriy Kharchenko, Odesa, Ukraine
 9. Larisa Hodak, Kharkiv, Ukraine
 10. Ghazinyan Hasmik, Yerevan, Armenia
 11. Leonid Alex Zhornitskiy, California,USA
 12. Singh Anand Kuljeet, New Delhi, India
 13. Uladzislau Bekish, Vitebsk, Belarus