Editorial Team

Editor-in-Chief

 1. Sergiy Kramarov, Kyiv, Ukraine

Deputy Editor-in-Chief

 1. Oleksander Volosovets, Kyiv, Ukraine
 2. Olexandr Nadraha, Lviv, Ukraine

Executive Editor

 1. Hanna Zaslavska, Kiev, Ukraine

Editorial Council

 1. Alexander Zinchuk, Lviv, Ukraine
 2. Volodymyr Kozko, Kharkiv, Ukraine
 3. Victor Mavrutenkov, Dnipro, Ukraine
 4. Larisa Moroz, Vinnitsa, Ukraine
 5. Larisa Pipa, Vinnitsa, Ukraine
 6. Oksana Romanova, Minsk, Belarus
 7. Volodymyr Trykhlib, Kiev, Ukraine
 8. Vladimir Tsyrkunov, Grodno, Belarus
 9. Liudmyla Chernyshova, Kyiv, Ukraine

Editorial Board

 1. Uladzislau Bekish, Vitebsk, Belarus
 2. V.S. Berezenko, Kyiv, Ukraine
 3. E.I. Bodnia, Kharkov, Ukraine
 4. O.V. Vyhovska, Kyiv, Ukraine
 5. O.A. Holubovska, Kyiv, Ukraine
 6. B.M. Dykyi, Ivano-Frankivsk, Ukraine
 7. O.K. Duda, Kyiv, Ukraine
 8. V.V. Yevtushenko, Kyiv, Ukraine
 9. Olena Koloskova, Chernivtsi, Ukraine
 10. Vasiliy Malyi, Kharkiv, Ukraine
 11. Yuriy Marushko, Kyiv, Ukraine
 12. Iryna Nezgoda, Vinnytsia, Ukraine
 13. Elena Ryabokon, Zaporizhia, Ukraine
 14. H.B. Mateiko, Ivano-Frankivsk, Ukraine
 15. Yuriy Kharchenko, Odesa, Ukraine
 16. Larisa Hodak, Kharkiv, Ukraine