DOI: https://doi.org/10.22141/2312-413x.3.08.2015.78707

Immunologycal Status of Children with Bronchial Asthma during Febrile Episodes

O.K. Koloskova, T.M. Belous, L.V. Mikaliuk, S.M. Malanchuk

Abstract


The aim of the research was to study the diagnostic value of some immunological tests for the verification of bacterial and/or viral infection during febrile episodes of bronchial asthma exacerbations in children. On the base of allergological unit of Chernivtsi Regional Child Hospital by the method of simple random sampling there have been examined 119 child patients with bronchial asthma who were admitted to the hospital due to asthma exacerbation caused by fever. They were divided into two groups of clinical observation. The analysis of clinical and laboratory data in children with bacterial and viral febrile bronchial asthma attacks revealed that such patients more likely had higher level of T-lymchocyte of various subpopulations and indices of NBT test neutrophils.


Keywords


children; bronchial asthma; febrile exacerbation

References


Litvinets L.Ya. Іmunologіchnі zmіni ta osoblivostі rozvitku zapalennya pri bronkhіalnіy astmі u dіtey / L.Ya. Litvinets. O.B. Sinoverska // Zdorovye rebenka. — 2011. — № 6 (33).

Sovremennaya kontseptsiya patogeneza bronkhialnoy astmy u detey / I.I. Balabolkin. I.E. Smirnov. V.A. Bulgakova [i dr.] / Immunopatologiya. allergologiya. infektologiya. — 2006. — № 1. — S. 26-36.

Umanets T.R. Diagnostika i lecheniye bronkhialnoy astmy u detey s pozitsiy dokazatelnoy meditsiny / T.R. Umanets. V.F. Lapshin // Zdorov’ya Ukrayni. — 2009. — № 4. — S. 14-17.

Yachnik A.I. Mekhanizmy realizatsii khronicheskogo vospaleniya pri bronkhialnoy astme i vozmozhnyye podkhody k lecheniyu / A.I. Yachnik. G.P. Pobedennaya // Ukraynskiy pulmonologіchniy zhurnal. — 2005. — № 1. — S. 60-63.

Yashina L.O. Vazhlivі pitannya dіagnostiki і terapіy bronkhіalnoy astmi // Nova meditsina. — 2003. — № 1 (6). — S. 10-17.

Atkinson TP. Is asthma an infectious disease? New evidence. Current Allergy Asthma Reports 2013;13(6):702-709. DOI: 10.1007 / s11882-013-0390-8.

Green RH, Pavord I. Stability of inflammatory phenotypes in asthma. Thorax 2012;2:46-57. DOI: 10.1136 / thoraxjnl-2012-201657.

Çalışkan M, Bochkov YA, Kreiner-Møller E, Bønnelykke K, Stein MM, Du G, Bisgaard H, Jackson DJ, Gern JE, Lemanske RF, Nicolae DL, Ober C. Rhinovirus Wheezing Illness and Genetic Risk of Childhood-Onset Asthma. N Engl J Med 2013;368:1398-1407. doi: 10.1056/NEJMoa1211592.
Copyright (c) 2016 ACTUAL INFECTOLOGY

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта