DOI: https://doi.org/10.22141/2312-413x.1.02.2014.82295

Meningococcal Disease (Infectio Meningococciea). Part 2

O.K. Koloskova, L.A. Ivanova, U.I. Marusyk, O.V. Belashova

Abstract


The lecture deals with the diagnosis and treatment of meningococcal disease. Attention is given to laboratory diagnosis, differential diagnosis. There are provided the algorithms of medical care for children with meningococcemia in the prehospital and hospital stages, as well as the issues of treatment of meningococcal meningitis, meningococcal carriage and nasopharyngitis, measures in relation to exposed person, the conditions of discharge of patients after treatment, and their admission into the team.


Keywords


meningococcal disease; diagnosis; treatment; meningitis

References


Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині. — Тернопіль: ТДМУ, 2007. — 500 с.

Эпидемиология менингококковой инфекции в России и мире на современном этапе / Платонов А.Е., Королева И.С., Миронов К.О. // Вакцинация. — 2004. — № 1(31). — С. 6-9.

Крамарєв С.О. Менінгококова інфекція: сучасний стан проблеми / С.О. Крамарєв // Терапія. — www.Therapia.com.ua

Возіанова Ж.І. Менінгококова інфекція на сучасному етапі /

Ж.І. Возіанова, А.М. Печінка // Мистецтво лікування. — http://m-l.com.ua

Михайлова А.М. Інфекційні хвороби у дітей. — К.:

Здоров’я, 2001.

Справочник по инфекционным болезням у детей / Под ред.

И.В. Богадельникова. — Симферополь: Престиж-Люкс, 2008. — 189 с.

Возіанова Ж.І. Інфекційні та паразитарні хвороби. — К.: Здоров’я, 2000. — Т. 2. — 854 с.

Pollard A.J. Global epidemiology of meningococcal disease and vaccine effiace / A.J. Pollard // Ped. Inf. Dis. — 2004. —

Vol. 23. № 12 (Suppl.). — P. 274-278.

Інфекційні хвороби у дітей (клінічні лекції) / За ред.

С.О. Крамарева. — К.: МОРІОН, 2003. — 480 с.

Meningococcal Disease / Laurenson I., Sangra M., Thompson C. [et al.] // N. Engl. J. Med. — 2001. — Vol. 345. — Р. 699-700.

Леженко Г.О. Роль haemophilus influenzae у формуванні інфекційної патології у дітей (огляд літератури та власні дослідження) / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова, Л.І. Пантюшенко // Современная педиатрия. — 2012. — № 7(47). — С. 84-92.

Тяжелые формы менингококковой инфекции у детей / [Георгиянц М.А., Белебезьев Г.И., Крамарев С.А., Корсунов В.А.]. — Х.: Золотые страницы, 2006. — 176 с.

Богадельников И.В. Дифференциальный диагноз инфекционных болезней у детей. — Симферополь, 2007. — 720 с.

Ніконова О.М. Аналіз результатів лікування дітей з гострими менінгітами / О.М. Ніконова, І.М. Лашина, Є.В. Гріценко // Український медичний альманах. — 2008. — Т. 11, № 3. — С. 113-114.

Бактерійні гнійні менінгіти: сучасні проблеми діагностики і антибактерійної терапії / Карпов І.О., Юркевич І.В., Кишкурно Є.П., Качанко Є.Ф. // Інфекційні хвороби. — 2007. — № 1. — С. 63-68.

Чернишова Л.І. Гнійні менінгіти у дітей. Діагностика / Чернишова Л.І., Волоха А.П., Бондаренко А.В. // Сучасні інфекції. — 2003. — № 2. — С. 88-100.

Неотложные психоневрологические состояния у детей / [Грошин В.М., Грошин В.Д., Грошин О.В.]. — 1998. — С. 168-171.

Дифференциальная диагностика инфекционных болезней / [Казанцев А.П., Зубик Т.М., Иванов К.С., Казанцев В.А.]. — М.: МИА, 1999. — 482 с.

Наказ МОЗ України про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей від 09.07.2004 № 354.

Diagnosis and treatment of bacterial meningitis / Bashir H.E., Laundy M., Booy R. // Archives of Disease in Childhood. — 2003. —

Vol. 88. — Р. 615-620.

Saez-Liorens X. Bacterial meningitis in children / Saez-Liorens X., McCracken G. // Lancet. — 2003. — Vol. 361,

№ 4. — P. 2139-2148.

Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей. Навчальний посібник / За ред. Л.Р. Шостакович-Корецької, Л.А. Дзяк. — Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. — 284 с.

Emergency management of meningococcal disease /

Pollard A.J., Britto J., DeMunter C. [at al.] // Arch. Dis. Child. 1999. — Vol. 80. — P. 290-296.

Rosenstein N.E. Medical Progress: Meningococcal Disease / Rosenstein N.E., Perkins B.A., Stephens D.S. [et al.] //

N. Engl. J. Med. — 2001. — Vol. 344. — Р. 1378-1388.

Quagliarello V.J. Drug Therapy: Treatment of Bacterial Meningitis / Quagliarello V.J., Scheld W.M. // N. Engl. J. Med. — 1997. —

Vol. 336. — Р. 708-716.

Крамарев С.А. Подходы к антибиотикотерапии гнойных менингитов у детей / Крамарев С.А. // Сучасні інфекції. — 2000. —

№ 4. — С. 84-89.

Сучасна етіотропна фармакотерапія бактеріальних менінгітів / Кононенко В.В., Руденко А.А., Василенко Л.Г. // Журнал практичного лікаря. — 2001. — № 2. — С. 27-32.

Основные этиологические факторы и эмпирическое антимикробное лечение бактериальных менингитов / Т.Г. Давиташвили, К.В. Миндадзе, М.Ш. Езугбая [и др.] // Теория и практика. — 2003. — № 2. — С. 14-16.

Зайцев І.А. Емпіричний підхід до антибіотикотерапії бактеріальних менінгітів / І.А. Зайцев, О.А. Чебалина,

Л.П. Растунцев [та ін.] // Нейроінфекції. Інші інфекційні хвороби: Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації Інфекціоністів України (26–27 квітня 2001 року, м. Харків) / Під ред. Андрейчин М.А. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — С. 61-63.

Печінка А.М. Клініко-діагностичний пошук та деякі напрямки антибактеріального лікування гнійних менінгітів / Печінка А.М. // Сучасні інфекції. — 2000. — № 2. — С. 16-22.

Самсон А.А. Антибиотикотерапия первичных бактериальных гнойных менингитов / Самсон А.А. // Клиническая антибиотикотерапия. — 2001. — № 4(12). — С. 28-29.

Крамарєв С.О. Алгоритми лікування дітей з тяжкими формами менінгококцемії на різних етапах надання медичної допомоги / С.О. Крамарєв, О.О. Воронов // Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. — 2009. — № 3/2. — С. 36-40.

Nelsons Pocket Book of Pediatric Antimicrobal Therapy. — 15th еdition. — 2002–2003.

Red Book: Report of the Committee on Infection Diseases. Twenty-fifth еdition. — 2000.

Логинов А.В. Опыт применения менингококковой полисахаридной вакцины в мире / А.В. Логинов // Вакцинация. — 2004. —

№ 1(31). — С. 10-11.

Impact of meningococcal C conjugate vaccine in the UK / Balmer P., Borrow R., Miller E. // J. Med. Microbiol. — 2002. — Vol. 51. —

P. 717-722.

Danzig L. Meningococcal vaccines / L. Danzig // Ped. Inf. Dis. — 2004. — Vol. 23, 12 (Suppl.). — P. 285-289.

Wals P. Meningococcal C vaccines / P. Wals // Ped. Inf. Dis. — 2004. — Vol. 23, № 12 (Suppl.). — P. 280-284.

Clinical Problem-Solving: Prevention of Meningococcal Infection / Murray A.E., Michaeli D., Simini B. [et al.] // N. Engl. J. Med. — 1994. — Vol. 330. — Р. 511-512.

Діагностика, терапія і профілактика інфекційних хвороб в умовах поліклініки / За ред. М.А. Андрейчина. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Л.: Медична газета України, 1996. — 352 с.
Copyright (c) 2016 ACTUAL INFECTOLOGY

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2019

 

   Seo анализ сайта