DOI: https://doi.org/10.22141/2312-413x.1.01.2013.82576

Якість життя, пов’язана зі здоров’ям, хворих на хронічний гепатит С, які не знають про наявність у них гепатиту С

ZI.A. Zaitsev, V.T. Kiriyenko, V.O. Miroshnychenko, V.V. Potiy, V.M. Zhidkykh, G.O. Zaplotna

Abstract


Мета дослідження — визначити, наскільки інформованість пацієнтів про наявність у них гепатиту С впливає на якість їхнього життя, пов’язану зі здоров’ям. Показники якості життя, пов’язаної зі здоров’ям, були вивчені у 893 осіб, які були розділені на групи: хворі багатопрофільної клінічної лікарні, у яких діагноз гепатиту С встановлений вперше (33 хворих на ХГС), хворі багатопрофільної клінічної лікарні без супутнього гепатиту С (539 пацієнтів), хворі на ХГС, які отримували специфічну терапію препаратами інтерферонового ряду (89 пацієнтів), контрольна група (232 здорових респонденти). Інформованість хворого на ХГС про захворювання, що потенційно обмежує тривалість життя, впливає на якість життя, пов’язану із здоров’ям, навіть незважаючи на те, що хвороба перебуває в стадії компенсації (головним чином на показники, що характеризують психічне здоров’я пацієнтів)

References


Alberti A. Hepatitis C. Epidemiolodgy Update // Pegintron Investigatiors’ Update Meeting. — Barcelona, Spain. — 2002.

McGee H. Quality of life // Kaptein A.A., Weinman J. Health Psychology / H. McGee. — Blackwell Publishing Ltd, 2004. — Р. 234-258.

Ware J.E. SF-36 Health Survey. Manual and interpretation guide / J.E. Ware, K.K. Snow, M. Kosinski, B. Gandek // The Health Institute, New England Medical Center. — Boston, Mass, 1993. — 218 р.

Ware J.E. SF-36 Physical and Mental Health Summary Scales: A User’s Manual / J.E. Ware, M. Kosinski, S.D. Keller // The Health Institute, New England Medical Center. — Boston, Mass., 1994. — 176 р.

Quality of life assessments in clinical trials / Ed. B. Spilker. — New York: Raven Press Ltd, 1990. — 24 p.

Новик А.А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине / Под редакцией Ю.Л. Шевченко / А.А. Новик, Т.И. Ионова. — 2-е изд. — М.: ОЛМА-пресс, 2007. — 313 с.

Ware J.E. SF-36 Health Survey. Manual and interpretation guide / J.E. Ware, K.K. Snow, M. Kosinski, B. Gandek // The Health Institute, New England Medical Center. — Boston, Mass., 1993. — 218 р.

Bullinger M. Translating health status questionnaires and evaluating their quality: The International Quality of Life Assessment Project approach / M. Bullinger, J. Alonso, G. Apolone // J. Clin. Epidemiol. — 1998. — Vol. 51, № 11. — P. 913-923.

Голубков Е.П. Основы маркетинга. — М.: Финпресс, 1999. — С. 596.

Лакин Г.Ф. Биометрия: Учебное пособие для биол. спец. Вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1990. — С. 352.
Copyright (c) 2016 ACTUAL INFECTOLOGY

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта