DOI: https://doi.org/10.22141/2312-413x.1.01.2013.82596

Мікроелементи та стан імунітету в дітей

Yu.V. Marushko

Abstract


В останні роки стає помітним погіршання стану здоров’я дитячого населення [1]. Звертають на себе увагу зменшення кількості дітей І та ІІ груп здоров’я, збільшення кількості дітей, які часто хворіють, ріст поширеності несприятливих фонових станів та захворювань. Так, чітко простежується за останнє десятиріччя ріст поширеності залізодефіцитної анемії (ЗДА) та латентних залізодефіцитних станів (ЛЗД) [2, 8]. Враховуючи поширеність сидеропеній, доцільно акцентувати увагу лікарської спільноти на наявності взаємозв’язку між станом обміну заліза дитини та її імунною системою.


References


Антипкін Ю.Г., Марушко Ю.В., Крамарьов С.О. та ін. Фармакотерапія захворювань органів дихання у дітей. Науково-інформаційний довідник. — Київ; Хмельницький: Приватна друкарня ФОП Петришин Г.М., 2011. — 496 с.

Вологжанин Д.А., Калинина Н.М., Князев П.С. Иммунитет и питание // Российский биомедицинский журнал. — 2005. — Т. 6. — С. 626-647.

Зубаренко О.В., Гурієнко К.О. Метаболічна корекція залізодефіцитних анемій у дітей // Сучасна педіатрія. — 2006. — № 1(10). — С. 110-112.

Казюкова Т.В. Показатели феррокинетики при инфекционно-воспалительных заболеваниях у детей раннего возраста // Педиатрия. — 2004. — № 3. — С. 42-48.

Копина М.Н. Многофакторный анализ причин развития железодефицитных состояний и изменения клеточного и гуморального иммунитета у больных железодефицитной анемией // Вестник Новгородского государственного университета. — 2000. — № 14. —

С. 34-38.

Марушко Ю.В., Лісоченко О.О. Вміст окремих мікроелементів при залізодефіцитних станах у дітей // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. — К., 2007. — Вип. 16, кн. 3. — С. 207-211.

Марушко Ю.В., Лісоченко О.О., Макаров А.С, Московенко О.Д. Особливості мікроелементного статусу у дітей на сучасному етапі // Науковий вісник НМУ ім. О.О. Богомольця «Стоматологічне здоров’я — дітям України». — 2007. — С. 144-145.

Марушко Ю.В., Пісоцька С.А., Бойко Н.С. Дитяча гематологія: Навчальний посібник / За ред. Ю.В. Марушко, С.Б. Донської. — Київ; Хмельницький: Приватна друкарня ФОП Сторож О.В., 2013 — 176 с.

Нетребенко О.К., Щеплягина Л.А. Иммунонутриенты в питании детей // Трудный пациент. — 2006. — Т. 4, № 6. — С. 21-26.

Растворимые рецепторы трансферрина: значение в диагностике анемий / Карамян Н.А., Казанец Е.Г., Айвазова Д.Х. и др. // Клиническая лабораторная диагностика. — 2003. — № 4. — С. 40-42.

Синевич О.Ю., Степнов М.И. Железодефицитная анемия у детей раннего возраста: некоторые аспекты метаболических нарушений, их медикаментозная коррекция // Педиатрия. — 2002. — № 2. — С. 54-59.

Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека. — М.: Мир, 2004. — 215 с.

Ткаченко С.К., Громнацька Н.М. Залізодефіцитна анемія у дітей — важлива проблема сьогодення // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2002. — № 6. — С. 9-13.

Andrews N.C. Iron metabolism and related disorders. — Geneva: Chavanes-de-Bogis, 2002. — P. 1-5.

Beard J.L. Iron biology in immune functions, muscle metabolism and neuronal functioning // J. Nutr. — 2001. — 131. — P. 568-580.

Broxmeyer H.E. Iron in Immunity, Cancer and Inflammation / Eds. De Sousa M., Brock J.H. — Chiсhester, 1989. — P. 199-215.

Ibs K.-H., Rink L. Zinc-Altered immune function // J. Nutr. — 2003. — 133. — P. 1452-1456.
Copyright (c) 2016 ACTUAL INFECTOLOGY

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2019

 

   Seo анализ сайта