DOI: https://doi.org/10.22141/2312-413x.1.01.2013.82626

Менінгококова інфекція (Infectio meningococciea)

O.K. Koloskova, L.A. Ivanova, U.I. Marusyk, O.V. Belashova

Abstract


Менінгококова інфекція (МІ) є важливою медико-соціальною проблемою в багатьох країнах світу. Враховуючи глобальне поширення МІ, високу летальність, а також схильність до виникнення масових епідемічних спалахів та швидкого поширення в людській популяції, ВООЗ віднесла дане захворювання до групи особливо небезпечних інфекцій та постійно контролює захворюваність на дану нозологію [1]. Менінгококова інфекція належить до некерованих інфекцій та може викликати як спорадичні випадки захворювання, так і епідемічні спалахи.


References


Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / М.А. Андрейчин. — Тернопіль: ТДМУ, 2007. — 500 с.

Платонов А.Е. Эпидемиология менингококковой инфекции в России и мире на современном этапе / А.Е. Платонов, И.С. Королева, К.О. Миронов // Вакцинация. — 2004. — № 1(31). — С. 6-9.

Крамарєв С.О. Менінгококова інфекція: сучасний стан проблеми / С.О. Крамарєв // Терапія. — www.therapia.com.ua

Возіанова Ж.І. Менінгококова інфекція на сучасному етапі / Ж.І. Возіанова, А.М. Печінка // Мистецтво лікування. — http://m-l.com.ua

Михайлова А.М. Інфекційні хвороби у дітей / А.М. Михайлова.— К.: Здоров’я, 2001. — 418 с.

Богадельников И.В. Справочник по инфекционным болезням у детей / И.В. Богадельников. — Симферополь: Престиж-Люкс, 2008. — 189 с.

Возіанова Ж.І. Інфекційні та паразитарні хвороби /

Ж.І. Возіанова.— К.: Здоров’я, 2000. –854 с.

Pollard A.J. Global epidemiology of meningococcal disease and vaccine effiace / A.J. Pollard // Ped. Inf. Dis. — 2004. — Vol. 23, № 12 (Suppl.). — P. 274-278.

Крамарев С.О. Інфекційні хвороби у дітей (клінічні лекції) / За ред. С.О. Крамарева. — К.: Моріон, 2003. — 480 с.

Meningococcal Disease / Laurenson I., Sangra M., Thompson C. [et al.] // N. Engl. J. Med. — 2001. — Vol. 345. — Р. 699-700.

Леженко Г.О. Роль haemophilus influenzae у формуванні інфекційної патології у дітей (огляд літератури та власні дослідження) / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова, Л.І. Пантюшенко // Современная педиатрия. — 2012. — №7(47). — С. 84-92.

Тяжелые формы менингококковой инфекции у детей / [Георгиянц М.А., Белебезьев Г.И., Крамарев С.А., Корсунов В.А.]. — Харьков: Золотые страницы, 2006. — 176 с.

Богадельников И.В. Дифференциальный диагноз инфекционных болезней у детей / И.В. Богадельников. — Симферополь, 2007. — 720 с.

Ніконова О.М Аналіз результатів лікування дітей з гострими менінгітами / О.М. Ніконова, І.М. Лашина, Є.В. Гріценко // Український медичний альманах. — 2008. — Т. 11, № 3. — С. 113-114.

Бактерійні гнійні менінгіти: сучасні проблеми діагностики й антибактерійної терапії / Карпов І.О., Юркевич І.В., Кишкурно Є.П. [та ін.] // Інфекційні хвороби — 2007. — № 1. — С. 63-68.

Чернишова Л.І. Гнійні менінгіти у дітей. Діагностика / Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, А.В. Бондаренко // Сучасні інфекції. — 2003. — № 2. — С. 88-100.

Неотложные психоневрологические состояния у детей / [Трошин В.М., Трошин В.Д., Грошин О.В.]. — М., 1998. — С.168-171.

Дифференциальная диагностика инфекционных болезней / [Казанцев А.П., Зубик Т.М., Иванов К.С., Казанцев В.А.]. — М.: МИА, 1999. — 482 с.

Наказ МОЗ України № 737 від 12.10.2009 р. «Протокол лікування менінгококемії у дітей».

Diagnosis and treatment of bacterial meningitis / Bashir H.E.L, Laundy M., Booy R. // Archives of Disease in Childhood. — 2003. — Vol. 88. — Р. 615-620.

Saez-Liorens X. Bacterial meningitis in children / Saez-Liorens X., McCracken G. // Lancet. — 2003. — Vol. 361, № 4. — P. 2139-2148.

Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей. Навчальний посібник / За ред. Л.Р. Шостакович-Корецької, Л.А. Дзяк. — Д.: Арт-прес, 2004. — 284 с.

Emergency management of meningococcal disease / Pollard A.J., Britto J., DeMunter C. [at al.] // Arch. Dis. Child. 1999. — Vol. 80. — P. 290-296.

Medical Progress: Meningococcal Disease / Rosenstein N.E., Perkins B.A., Stephens D.S. [et al.] // N. Engl. J. Med. — 2001. — Vol. 344. — Р. 1378-1388.

Quagliarello V.J. Drug Therapy: Treatment of Bacterial Meningitis / V.J. Quagliarello, W.M. Scheld // N. Engl. J. Med. — 1997. — Vol. 336. — Р. 708-716.

Крамарев С.А. Подходы к антибиотикотерапии гнойных менингитов у детей / С.А. Крамарев // Сучасні інфекції. — 2000. — № 4. — С. 84-89.

Сучасна етіотропна фармакотерапія бактеріальних менінгітів / Кононенко В.В., Руденко А.А., Василенко Л.Г. // Журнал практичного лікаря. — 2001. — № 2. — С. 27-32.

Основные этиологические факторы и эмпирическое антимикробное лечение бактериальных менингитов / Т.Г. Давиташвили, К.В. Миндадзе, М.Ш. Езугбая [и соавт.] // Теория и практика. — 2003. — № 2. — С. 14-16.

Емпіричний підхід до антибіотикотерапії бактеріальних менінгітів / І.А. Зайцев, О.А. Чебалина, Л.П. Растунцев [та інші] // Нейроінфекції. Інші інфекційні хвороби: Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України (26–27 квітня 2001 року, м. Харків) / За ред. М.А. Андрейчин. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — С. 61-63.

Печінка А.М. Клініко-діагностичний пошук та деякі напрямки антибактеріального лікування гнійних менінгітів / А.М. Печінка // Сучасні інфекції. — 2000. — № 2. — С.16-22.

Самсон А.А. Антибиотикотерапия первичных бактериальных гнойных менингитов / А.А. Самсон // Клиническая антибиотикотерапия — 2001. — № 4(12). — С. 28-29.

Крамарєв С.О. Алгоритми лікування дітей з тяжкими формами менінгококемії на різних етапах надання медичної допомоги / С.О. Крамарев, О.О. Воронов // Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. — 2009. — № 3/2. — С. 36-40.

Nelsons Pocket Book of Pediatric Antimicrobal Therapy. — 15th Edition. — 2002–2003.

Red Book: Report of the Committee on Infection Diseases. —25th Edition. — 2000.

Логинов А.В. Опыт применения менингококковой полисахаридной вакцины в мире / А.В. Логинов // Вакцинация. — 2004. — № 1(31). — С. 10-11.

Impact of meningococcal C conjugate vaccine in the UK / P. Balmer, R. Borrow, E. Miller // J. Med. Microbiol. — 2002. — Vol. 51. — P. 717-722.

Danzig L. Meningococcal vaccines / L. Danzig // Ped. Inf. Dis. — 2004. — Vol. 23, № 12 (Suppl.). — P. 285-289.

Wals P. Meningococcal C vaccines / P. Wals // Ped. Inf. Dis. — 2004. — Vol. 23, № 12 (Suppl.). — P. 280-284.

Clinical Problem-Solving: Prevention of Meningococcal Infection / Murray A.E., Michaeli D., Simini B. [et al.] // N. Engl. J. Med. — 1994. — Vol. 330. — Р. 511-512.

Діагностика, терапія і профілактика інфекційних хвороб в умовах поліклініки / За ред. М.А. Андрейчина. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Л.: Медична газета України, 1996. — 352 с.
Copyright (c) 2016 ACTUAL INFECTOLOGY

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2019

 

   Seo анализ сайта